TCVN 11491-2016 - Thực Phẩm Có Nguồn Gốc Thực Vật - Xác Định Dư Lượng Nhóm Pyrethroid Tổng Hợp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 3, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11491-2016 - Thực Phẩm Có Nguồn Gốc Thực Vật - Xác Định Dư Lượng Nhóm Pyrethroid Tổng Hợp - Phương Pháp Sắc Ký Khí
  TCVN 11491:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 998.01 Synthetic pyrethroids in agricultural products. Multiresidue gas chromatographic method;
  TCVN 11491:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc kí khí để xác định dư lượng của 8 loại thuốc bảo vệ thực vật nhóm pyrethroid tổng hợp (bifenthrin, fenpropathrin, cyhalothrin, permethrin, cypermethrin, fenvalerate, fluvalinate, deltamethrin) trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11491:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Xác định dư lượng nhóm pyrethroid tổng hợp. Phương pháp sắc ký khí
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4219/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Food analysis. Determination of synthetic pyrethroids residues. Gas chromatographic method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/947502D6DB8BF42
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page