TCVN 11492-2016 - Thực Phẩm Có Nguồn Gốc Thực Vật - Xác Định Glyphosate

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 3, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11492-2016 - Thực Phẩm Có Nguồn Gốc Thực Vật - Xác Định Glyphosate Và Axit Aminomethylphosphonic (AMPA) - Phương Pháp Sắc Ký Khí
  TCVN 11492:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 2000.05 Determination of glyphosate and aminomethylphosphonic acid (AMPA) in crops. Gas chromatography with mass-selective;
  TCVN 11492:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc kí khí để xác định glyphosate và axit aminomethyl phosphonic (AMPA) trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật có hàm lượng từ 0,050 mg/kg đến 2,0 mg/kg.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11492:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Xác định glyphosate và axit aminomethylphosphonic (AMPA). Phương pháp sắc ký khí
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4219/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Foods of plant origin. Determination of glyphosate and aminomethylphosphonic (AMPA). Gas chromatographic method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/58EBD41BDB0C9BB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page