TCVN 11493-2016 - Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Trans-Galactooligosacarid (TGOS)

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 6, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11493-2016 - Thực Phẩm - Xác Định Hàm Lượng Trans-Galactooligosacarid (TGOS) - Phương Pháp Sắc Ký Trao Đổi Ion
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký trao đổi ion để xác định hàm lượng trans-galactooligosacarid (TGOS) được bổ sung vào thực phẩm. Trans-galactooligosacarid (TGOS) và lactose được chiết ra khỏi phần mẫu thử bằng dung dịch đệm phosphat nóng. Dịch chiết được xử lý với β-galactosidase để thủy phân TGOS và lactose. Phân tích cả dung dịch ban đầu và dung dịch đã xử lý, sử dụng sắc ký trao đổi anion hiệu năng cao có detector xung ampe (HPAEC-PAD). Trong phép thử đầu tiên, galactose và lactose tự do được xác định trong dung dịch thử ban đầu. Trong phép thử thứ hai, hàm lượng galactose tổng số được giải phóng ra khỏi TGOS và lactose được xác định trong dung dịch đã xử lý. TGOS được tính từ nồng độ của lactose và galactose.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11493:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thực phẩm. Xác định hàm lượng trans-galatooligosacarid (TGOS). Phương pháp sắc ký trao đổi ion
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4219/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Foodstuffs. Determination of trans-galactooligosaccharides (TGOS). Ion-exchange chromatographic method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/1B5308B3491EC7C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page