TCVN 11523-3-2016 - Công Nghệ Thông Tin - Giao Diện Người Sử Dụng - Bộ Điều Khiển Từ Xa Phổ Dụng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 24, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11523-3-2016 - Công Nghệ Thông Tin - Giao Diện Người Sử Dụng - Bộ Điều Khiển Từ Xa Phổ Dụng - Phần 3 Khuôn Mẫu Trình Bày
  Bộ tiêu chuẩn này hỗ trợ việc vận hành các sản phẩm thông tin và điện tử thông qua các giao diện từ xa, thay thế và các tác nhân thông minh. Tiêu chuẩn này xác định ngôn ngữ (ngôn ngữ đánh dấu khuôn mẫu trình bày) mô tả các đặc tả giao diện người sử dụng độc lập với thể thức, hoặc các khuôn mẫu trình bày kết hợp với mô tả Socket giao diện người sử dụng xác định trong TCVN 11523-2 (ISO/IEC 24752-2).
  Mục đích của khuôn mẫu trình bày là cung cấp URC với các gợi ý về cách xây dựng giao diện người sử dụng tiện lợi và nhất quán cho thiết bị hoặc dịch vụ đích được mô tả trong mô tả Socket giao diện người sử dụng như đã tham chiếu ở trên. Các gợi ý mang tính trừu tượng và gắn với mọi ngữ cảnh phân phối. Các gợi ý này trước tiên cung cấp thông tin về việc cấu trúc, tạo nhóm và tuyến tính hóa các thẻ Socket. Các thẻ trong khuôn mẫu trình bày có thể được tham chiếu bởi các tài nguyên nguyên tử mà định dạng của nó có trong TCVN 11523-5 (ISO/IEC 24752-5).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11523-3:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Công nghệ thông tin. Giao diện người sử dụng. Bộ điều khiển từ xa phổ dụng. Phần 3: Khuôn mẫu trình bày
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4292/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Information technology -- User interfaces -- Universal remote console -- Part 3: Presentation template
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/60BB0CD15C22784
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page