TCVN 11587-2016 - Nhiên Liệu Điêzen Và Nhiên Liệu Tuốc Bin Hàng Không - Xác Định Hàm Lượng Chất Thơm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 14, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11587-2016 - Nhiên Liệu Điêzen Và Nhiên Liệu Tuốc Bin Hàng Không - Xác Định Hàm Lượng Chất Thơm Và Chất Thơm Đa Nhân Bằng Sắc Ký Lỏng Siêu Tới Hạn
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng các hợp chất hydrocacbon thơm đơn nhân và hydrocacbon thơm đa nhân trong nhiên liệu động cơ điêzen, nhiên liệu tuốc bin hàng không và hỗn hợp nguyên liệu bằng sắc ký lỏng siêu tới hạn (SFC). Dải nồng độ chất thơm được xác định trong phương pháp này nằm trong khoảng từ 1 % đến 75 % khối lượng. Dải nồng độ hydrocacbon thơm đa nhân được xác định trong phương pháp này nằm trong khoảng từ 0,5 % đến 50 % khối lượng. Các giá trị tính theo hệ SI là giá trị tiêu chuẩn, giá trị ghi trong ngoặc đơn dùng để tham khảo. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các giới hạn quy định trước khi đưa vào sử dụng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11587:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Nhiên liệu điêzen và nhiên liệu tuốc bin hàng không. Xác định hàm lượng chất thơm và chất thơm đa nhân bằng sắc ký lỏng siêu tới hạn
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-14, 3960/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Standard Test Method for Determination of the Aromatic Content and Polynuclear Aromatic Content of Diesel Fuels and Aviation Turbine Fuels By Supercritical Fluid Chromatography
  • Tương đương/Adoption: ASTM D 5186-15
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/8CAC833DC3BF00D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page