TCVN 11600-2016 - Thịt Và Sản Phẩm Thịt - Xác Định Dư Lượng Ractopamin - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 21, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11600-2016 - Thịt Và Sản Phẩm Thịt - Xác Định Dư Lượng Ractopamin - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng - Phổ Khối Lượng Hai Lần
  TCVN 11600:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 2011.23 Parent and total ractopamine in bovine, swine and turkey tisues. Liquid chromatography with tandem mas spectrometry;
  TCVN 11600:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc kỷ lỏng phổ khối lượng hai lần để xác định dư lượng ractopamin, bao gồm ractopamin gốc và ractopamin tổng số trong sản phẩm động vật. Phương pháp nảy đã được thử nghiệm trên gan, thận, thịt và mỡ của bò, lợn và gà. Kết quả thử nghiệm được nêu trong Phụ lục A.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11600:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thịt và sản phẩm thịt. Xác định dư lượng ractopamin. Phương pháp sắc ký lỏng - phổ khối lượng hai lần
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30,4287/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Meat and meat products. Determination of ractopamine residues. High performance liquid chromatographic (HPLC) method with fluorescence detection
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/CAE1384D4CDB164
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page