TCVN 11602-2016 - Thịt Và Sản Phẩm Thịt - Xác Định Hàm Lượng N-Nitrosamin - Phương Pháp Sắc Ký Khí

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 21, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11602-2016 - Thịt Và Sản Phẩm Thịt - Xác Định Hàm Lượng N-Nitrosamin - Phương Pháp Sắc Ký Khí Sử Dụng Thiết Bị Phân Tích Năng Lượng Nhiệt
  TCVN 11602:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 991.28 N-Nitrosamines in minced fish-meat and surimi-meat frankfurters. Gas chromatographic-thermal energy analyzer method;
  TCVN 11602:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Sử dụng hỗn hợp pentan-diclometan để rửa giải các nitrosamin và amin dễ bay hơi ra khỏi cột chứa hỗn hợp Celit, natri sulíat khan và phần mẫu thừ, giữ lại trên cột phần nitrit không hòa tan. Cho dịch rửa giải đi qua cột thứ hai chứa Celit dạng axit để loại bỏ các amln. Các nitrosamin được rửa giải ra khỏi cột Celit dạng axit bằng diclometan, dịch rửa giải được cô đặc và các nitrosamin được xác định bằng thiết bị sắc ký khí sử dụng detector phân tích năng lượng nhiệt.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11602:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng n-nitrosamin. Phương pháp sắc ký khí sử dụng thiết bị phân tích năng lượng nhiệt
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30,4287/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Meat and meat products. Determination of N-nitrosamines content. Gas chromatographic-thermal energy analyzer method (GC-TEA)
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/01BA662174ED84E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page