TCVN 11603-2016 - Thịt Và Sản Phẩm Thịt - Xác Định Dư Lượng Nicarbazin - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 21, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11603-2016 - Thịt Và Sản Phẩm Thịt - Xác Định Dư Lượng Nicarbazin - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng - Phổ Khối Lượng Hai Lần
  TCVN 11603:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 2013.07 Determination and confirmation of nicarbazin in chicken tissues. Liquid chromatography with tandem mass spectrometry;
  TCVN 11603:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS) để xác định dư lượng nicarbazin [tính theo 4,4 dinitrocarbanilide (DNC)] trong sản phẩm gia cầm. Phương pháp này đã được thử nghiệm trên: gan, thận, thịt, da dính mỡ và trứng của gà. Kết quả thử nghiệm được nêu trong Phụ lục A.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11603:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thịt và sản phẩm thịt. Xác định dư lượng nicarbazin. Phương pháp sắc ký lỏng- phổ khối lượng hai lần
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30,4287/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Meat and meat products. Determination of nicarbazin residues. Liquid chromatography with tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/EC158F6135E3417
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page