TCVN 11604-2016 - Thịt Và Sản Phẩm Thịt - Xác Định Hàm Lượng Nitơ Tổng Số Bằng Cách Đốt Cháy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 21, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11604-2016 - Thịt Và Sản Phẩm Thịt - Xác Định Hàm Lượng Nitơ Tổng Số Bằng Cách Đốt Cháy Theo Nguyên Tắc Dumas Và Tính Hàm Lượng Protein Thô
  TCVN 11604:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 992.15 Crude protein in meat and meat products including pet foods. Combustion method;
  TCVN 11604:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đốt cháy theo nguyên tắc Dumas để xác định hàm lượng nitơ tổng số vả tính hàm lượng protein thô trong thịt và sản phẩm thịt. Phương pháp này áp dụng đối với thịt và sản phẩm thịt chứa hàm lượng protein từ 10 % đến 20 % (khối lượng).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11604:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thịt và sản phẩm thịt. Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc dumas và tính hàm lượng protein thô
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30,4287/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Meat and meat products. Determination the total nitrogen content by combustion according to the dumas principle and calculation of the crude protein content
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/0FEE6BDE2DACAC2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page