TCVN 11607-1-2016-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Hàm Lượng Bột Màu - Phần 1 Phương Pháp Ly Tâm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 20, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11607-1-2016-ISO - Sơn Và Vecni - Xác Định Hàm Lượng Bột Màu - Phần 1 Phương Pháp Ly Tâm
  Tiêu chuẩn này là một trong bộ các tiêu chuẩn đề cập đến việc lấy mẫu và thừ nghiệm các loại sơn, vecni và các sản phẩm liên quan. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng bột màu của sơn, trong đó các chất rắn được làm lắng bằng phương pháp ly tâm. Tiêu chuẩn này chủ yếu đùng để kiểm tra thành phần phối liệu trong sản xuất các vật liệu phủ và kiểm tra chấp nhận đối với người sử dụng vật liệu phủ. Có thể gặp khỏ khăn khi phương pháp này được áp dụng cho vật liệu phủ có chứa phẩm màu, carbon đen, silic dioxit rất mịn hoặc titan dioxit rất mịn. Tiêu chuẩn này có thể không phù hợp cho các loại sơn nhũ tương.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11607-1:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Sơn và vecni. Xác định hàm lượng bột màu. Phần 1: Phương pháp ly tâm
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-14, 3958/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Paints and varnishes -- Determination of pigment content -- Part 1: Centrifuge method
  • Tương đương/Adoption: ISO 14680-1:2014
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/6916C5700D62B96
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page