TCVN 11608-1-2016-ISO - Sơn Và Vecni - Phương Pháp Phơi Nhiễm Với Nguồn Sáng Phòng Thử Nghiệm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 20, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11608-1-2016-ISO - Sơn Và Vecni - Phương Pháp Phơi Nhiễm Với Nguồn Sáng Phòng Thử Nghiệm - Phần 1 Hướng Dẫn Chung
  Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin và hướng dẫn chung cỗ liên quan đến việc lựa chọn và vận hành các phương pháp phơi nhiễm được mô tả chi tiết trong các phần tiếp theo của bộ TCVN 11608 (ISO 16474). Tiêu chuẩn này cũng mô tả các yêu cầu chung về tính năng cho các thiết bị sừ dụng để phơi nhiễm các loại sơn và vecni với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Thông tin về các yêu cầu tính năng như vậy được cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị phong hỏa tăng tốc nhân tạo hoặc các thiết bị bức xạ tăng tốc nhân tạo. Tiêu chuẩn nảy cũng cung cấp thông tin về cách diễn đạt các dữ liệu thu được từ phong hóa tăng tốc nhân tạo hoặc phơi nhiễm bức xạ tăng tốc nhân tạo.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11608-1:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Sơn và vecni. Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm. Phần 1: Hướng dẫn chung
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-14, 3958/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Paints and varnishes -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 1: General guidance Paints and varnishes
  • Tương đương/Adoption: ISO 16474-1:2013
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3C707E761364906
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page