TCVN 11620-2-2016-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Khả Năng Chống Thấm Dầu Mỡ - Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 20, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11620-2-2016-ISO - Giấy Và Các Tông - Xác Định Khả Năng Chống Thấm Dầu Mỡ - Phần 2 Phép Thử Tính Chống Thấm Bề Mặt
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chống thấm dầu mỡ của giấy và các tông. Phương pháp chủ yếu được dùng đề đánh giá mức độ chống thấm dầu mỡ tương đổi bằng cách thử mức độ chống thấm bề mặt và/hoặc đặc tính chống dẫn thấm cùa giấy và các tông được gia keo nội bộ hoặc gia keo bề mặt bằng vật liệu kỵ chất hữu cơ như Auorocacbon. Các sản phẩm giấy và các tồng bao gói, được thiết kế để đựng thức ăn động vật, thực phẩm cho người và các vật liệu khác, được sản xuất theo cách này và bất kỳ sự dây bề mặt nào do sự thấm ướt dầu hoặc thấm bề mặt giấy hoặc các tông không được chấp nhận.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11620-2:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Giấy và các tông. Xác định khả năng chống thấm dầu mỡ. Phần 2: Phép thử tính chống thấm bề mặt
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4261/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Paper and board -- Determination of grease resistance -- Part 2: Surface repellency test
  • Tương đương/Adoption: ISO 16532-2:2007
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/5F80758E1401E83
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page