TCVN 11671-2016 - Thức Ăn Công Thức Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Sản Phẩm Dinh Dưỡng Dành Cho Người Lớn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 18, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11671-2016 - Thức Ăn Công Thức Dành Cho Trẻ Sơ Sinh Và Sản Phẩm Dinh Dưỡng Dành Cho Người Lớn - Xác Định Vitamin D2 Và Vitamin D3 - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng - Phổ Khối Lượng Hai Lần (LC-MS-MS)
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tổng vitamin D2 và vitamin D3 trong thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn bằng sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS). Cân trực tiếp mẫu thử vào ống ly tâm bằng thủy tinh 50 ml và bổ sung chất nội chuẩn được ghi nhãn đồng vị ổn định. Mẫu được xà phòng hóa bằng kali hydroxit trong 30 min ở 75°C để phá vỡ nền mẫu và để dễ cho việc chiết chất phân tích. Thu lấy vitamin D chiết được bằng dung môi ete-pentan và làm khô dưới dòng nitơ. Chất chiết khô này được hoàn nguyên và được lọc trước khi phân tích. Vitamin D được tách khỏi các hợp chất gây nhiễu sử dụng sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UPLC) và được định lượng bằng máy đo phổ khối lượng hai lần. Xà phòng hóa ở nhiệt độ cao cho phép việc chuẩn bị mẫu kết thúc trong không quá 3 h. Thời gian phân tích của thiết bị là 12 min/mẫu.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11671:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn. Xác định vitamin D2 và vitamin D3. Phương pháp sắc ký lỏng-phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS)
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4277/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Infant formula and adult nutritionals. Determination of vitamin D2 and D3. Liquid chromatographic with tandem mass spectroscopy method (LC-MS/MS)
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/846242A1154CE6D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page