TCVN 11696-2-2016-ISO - Ecgônômi Phần Mềm Dành Cho Giao Diện Người Sử Dụng Đa Phương Tiện - Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 16, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11696-2-2016-ISO - Ecgônômi Phần Mềm Dành Cho Giao Diện Người Sử Dụng Đa Phương Tiện - Phần 2 Điều Hướng Và Điều Khiển Đa Phương Tiện
  Tiêu chuẩn này cung cấp các khuyến nghị và yêu cầu dành cho việc thiết kế giao diện người sử dụng đa phương tiện về các mặt: thiết kế tổ chức nội dung, điều hướng và các vấn đề liên quan đến điều khiển đa phương tiện. Tiêu chuẩn này giới hạn vào việc thiết kế tổ chức nội dung và không đề cập tới thiết kế nội dung nói chung. Các vấn đề thiết kế bên trong một phương tiện (ví dụ: ánh sáng của một đoạn phim) chỉ tập trung vào các vấn đề ecgônômi liên quan đến những tính năng điều khiển của người sử dụng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11696-2:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Ecgônômi phần mềm dành cho giao diện người sử dụng đa phương tiện. Phần 2: Điều hướng và điều khiển đa phương tiện
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4278/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Software ergonomics for multimedia user interfaces -- Part 2: Multimedia navigation and control
  • Tương đương/Adoption: ISO 14915-2:2003
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/7C8928736C332CF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page