TCVN 11697-2-2016-ISO - Yêu Cầu Ecgônômi Đối Với Thiết Kế Màn Hình Hiển Thị Và Bộ Truyền Động

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 15, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11697-2-2016-ISO - Yêu Cầu Ecgônômi Đối Với Thiết Kế Màn Hình Hiển Thị Và Bộ Truyền Động Điều Khiển - Phần 2 Màn Hình Hiển Thị
  Tiêu chuẩn này đưa ra những hướng dẫn về việc lựa chọn, thiết kế và định vị màn hình hiển thị tránh các tác hại về ecgônômi tiềm ẩn. Tiêu chuẩn này xác định những yêu cầu về ecgônômi và bao hàm màn hình hiển thị hình ảnh, âm thanh và phần gợi ý.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho màn hình hiển thị sử dụng trong hệ thống máy (ví dụ: các thiết bị và lắp đặt, bảng điều khiển, vận hành và kiểm tra bàn giao tiếp điều khiển - console) dành cho hoạt động nghề nghiệp và mục đích sử dụng riêng. Những yêu cầu đặc biệt về ecgônômi đối với các màn hình thiết bị đầu cuối (VDT) sử dụng cho công việc văn phòng được giới thiệu trong TCVN 7318 (ISO 9241).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11697-2:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Yêu cầu ecgônômi đối với thiết kế màn hình hiển thị và bộ truyền động điều khiển. Phần 2: Màn hình hiển thị
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4278/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators -- Part 2: Displays
  • Tương đương/Adoption: ISO 9355-2:1999
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/6DAD0D9E3C9E909
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page