TCVN 11738-7-2016 - Điện Thanh - Máy Trợ Thính - Phần 7 Đo Các Tính Năng Hoạt Động Của Máy Trợ Thính

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 14, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11738-7-2016 - Điện Thanh - Máy Trợ Thính - Phần 7 Đo Các Tính Năng Hoạt Động Của Máy Trợ Thính Cho Các Mục Đích Đảm Bảo Chất Lượng Trong Sản Xuất, Cung Cấp Và Giao Hàng
  Tiêu chuẩn này đưa ra các khuyến nghị đối với phép đo các tính năng hoạt động của các máy trợ thính truyền dẫn qua không khí của một mô hình cụ thể áp dụng cho các mục đích đảm bảo chất lượng trong sản xuất, cung cấp và giao hàng. Thông thường nhà sản xuất sẽ đưa ra các giá trị danh định.
  Tiêu chuẩn này không liên quan đến các phép thử cơ học hoặc môi trường. Không sử dụng tiêu chuẩn này làm cơ sở cho việc trao đổi thông tin về các tính năng hoạt động nói chung của máy trợ thính, hoặc tiêu chuẩn này cũng không nhằm sử dụng như một yếu tố dự báo về đặc tính của tai thực.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11738-7:2016
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Điện thanh. Máy trợ thính. Phần 7: Đo các tính năng hoạt động của máy trợ thính cho các mục đích đảm bảo chất lượng trong sản xuất, cung cấp và giao hàng
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2016-12-30, 4265/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Electroacoustics - Hearing aids - Part 7: Measurement of the performance characteristics of hearing aids for production, supply and delivery quality assurance purposes
  • Tương đương/Adoption: IEC 60118-7:2005
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/0936613AF8E5C8F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page