TCVN 11792-2017 - Xe Điện Bốn Bánh - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 7, 2018.

  1. nhandang123

    nhandang123 Moderator

    [​IMG]
    TCVN 11792-2017 - Xe Điện Bốn Bánh - Yêu Cầu Kỹ Thuật Chung
    Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật chung đối với xe điện bốn bánh (sau đây gọi tắt là xe).
    Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc ốp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
    • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11792:2017
    • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Xe điện bốn bánh. Yêu cầu kỹ thuật chung
    • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-06-13, 1536/QĐ-BKHCN
    • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Four-wheel electric vehicles. General technical requirements
    Link Download
    http://nitroflare.com/view/5035B0EB334812A
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page