TCVN 11795-14-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Mã Hóa Đối Tượng Hình Ảnh, Âm Thanh - Phần 14

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 7, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11795-14-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Mã Hóa Đối Tượng Hình Ảnh, Âm Thanh - Phần 14 Định Dạng Tệp MP4
  Tiêu chuẩn này định nghĩa tệp MP4, một ví dụ của định dạng tệp truyền thông theo chuẩn ISO [ISO/IEC 14496-12 và ISO/IEC 15444-12].
  Tính chất chung của định dạng tệp truyền thông theo chuẩn ISO được thực hiện đầy đủ bởi MP4. Các phiên trình diễn MPEG-4 có tính động cao, và cấu trúc hạ tầng - định khung bộ mô tà đối tượng, có vai trò quản lý các đối tượng và các dòng trong một phiên trình diễn. Một bộ mô tả đối tượng ban đầu đóng vai trò là điểm khởi đầu cho định khung này. Trong các chế độ sử dụng được chỉ ra trong tệp truyền thông theo chuẩn ISO, sẽ thường có bộ mô tả đối tượng ban đầu như được thể hiện trong sơ đồ dưới đây.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11795-14:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Công nghệ thông tin. Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh. Phần 14: Định dạng tệp MP4
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-05-12, 1158/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 14: MP4 file format
  • Tương đương/Adoption: ISO/IEC 14496-14:2003 with amendment 1:2010
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/57C7B3D35E46FB5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page