TCVN 11817-1-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Các Kỹ Thuật An Toàn - Xác Thực Thực Thể - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 9, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11817-1-2017-ISO - Công Nghệ Thông Tin - Các Kỹ Thuật An Toàn - Xác Thực Thực Thể - Phần 1 Tổng Quan
  Trong các hệ thống liên quan đến truyền tin/truyền thông thời gian thực, xác thực thực thể là dịch vụ an toàn quan trọng cơ bản. Tùy thuộc vào các ứng dụng và mục tiêu an toàn cụ thể, xác thực thực thể liên quan đến việc sử dụng giao thức đơn chuyển đơn giản cung cấp xác thực một chiều hoặc giao thức đa chuyến cung cấp xác thực một chiều hay xác thực lẫn nhau giữa các bên giao tiếp.
  Mục tiêu của xác thực thực thể là để thiết lập có hay không việc xưng danh của một định danh nhất định được khai báo trong thực tế. Để đạt được mục tiêu này, cần có một cơ sở hạ tầng có sẵn từ trước liên kết các thực thể tới bí mật mật mã (chẳng hạn như Hạ tầng khóa công khai). Việc thiết lập cơ sở hạ tầng như vậy không trong phạm vi của TCVN 11817:2017 (ISO/IEC 9798).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11817-1:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Xác thực thực thể. Phần 1: Tổng quan
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-03-31, 651/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Information technology -- Security techniques -- Entity authentication -- Part 1: General
  • Tương đương/Adoption: ISO/IEC 9798-1:2010
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/2828929EE005AC5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page