TCVN 11820-1-2017 - Công Trình Cảng Biển - Yêu Cầu Thiết Kế - Phần 1 Nguyên Tắc Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 4, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11820-1-2017 - Công Trình Cảng Biển - Yêu Cầu Thiết Kế - Phần 1 Nguyên Tắc Chung
  Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung trong thiết kế xây dựng mới, cải tạo nâng cấp và bảo trì cho các loại công trình cảng biển.
  Phương pháp thiết kế sử dụng trong Bộ tiêu chuẩn này là thiết kế theo các trạng thái giới hạn. Trong một số trường hợp tính toán, nếu có luận cứ phù hợp cổ thể sử dụng phương pháp thiết kế theo ứng suất cho phép. Công trình cảng biển được đề cập đến trong bộ tiêu chuẩn này bao gồm:
  - Công trinh bến cảng biển;
  - Đê chấn sống, đê chắn cát và công trình bảo vệ bờ;
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11820-1:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Công trình cảng biển. Yêu cầu thiết kế. Phần 1: Nguyễn tắc chung
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-05-16, 1194/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Marine port facilities. Design requirements. Part 1: General principles
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/B8C0E5E5BC19187
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page