TCVN 11820-2-2017 - Công Trình Cảng Biển - Yêu Cầu Thiết Kế - Phần 2 Tải Trọng Và Tác Động

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 4, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11820-2-2017 - Công Trình Cảng Biển - Yêu Cầu Thiết Kế - Phần 2 Tải Trọng Và Tác Động
  Tiêu chuẩn này quy định tải trọng và tác động trong thiết kế xây dựng mới, cài tạo nâng cấp và bào trì cho các loại công trinh cảng biển.
  Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có):
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11820-2:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Công trình cảng biển. Yêu cầu thiết kế. Phần 2: Tải trọng và tác động
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-05-16, 1194/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Marine port facilities. Design requirements. Part 2: Loads and actions
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/F1BA7625BA2B934
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page