TCVN 11835-2017 - Mật Ong - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Carbendazim Bằng Sắc Lỏng Khối Phổ Hai Lần

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Jan 20, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11835-2017 - Mật Ong - Phương Pháp Xác Định Dư Lượng Carbendazim Bằng Sắc Lỏng Khối Phổ Hai Lần
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định dư lượng carbendazim trong mật ong bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần. Giới hạn định lượng của phương pháp là 7,5 ng/kg. Phương pháp này còn có thể áp dụng để xác định các hợp chất: Carbendazime, thiophanat metyl. Dư lượng carbendazim trong mật ong được tính bằng tổng dư lượng của carbendazime và thiophanat metyl. Chất phân tích được tách chiết bằng dung dịch 1 % axit axetic trong axetonitril, dịch chiết được làm sạch bằng phương pháp QuEChERS. Hàm lượng chất phân tích được xác định bằng hệ thống sắc ký lỏng khối phổ hai lần LC-MS/MS, sử dụng nội chuần carbendazime d3.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 11835:2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Mật ong. Phương pháp xác định dư lượng carbendazim bằng sắc lỏng khối phổ hai lần
  • Tiêu đề tiếng Anh: Honey. Determination of carbendazim residues by liquid chromatography tanderm mass spectrometry
  • Năm ban hành: 2017
  • Tương đương:
  • Mô tả: TCVN 11835:2017
  • Số trang: 13
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/2D73EBB86F96132
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page