TCVN 11855-1-2017 - Hệ Thống Quang Điện (PV) - Yêu Cầu Thử Nghiệm, Tài Liệu Và Bảo Trì - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 12, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11855-1-2017 - Hệ Thống Quang Điện (PV) - Yêu Cầu Thử Nghiệm, Tài Liệu Và Bảo Trì - Phần 1 Hệ Thống Nối Lưới - Tài Liệu, Thử Nghiệm Nghiệm Thu Và Kiểm Tra
  Tiêu chuẩn này quy định thông tin và tài liệu cần thiết để bàn giao cho khách hàng sau khi lắp đặt một hệ thống PV nối lưới. Tiêu chuẩn này cũng mô tả các thử nghiệm nghiệm thu, tiêu chí kiểm tra và tài liệu dự kiến để kiểm tra xác nhận hệ thống đã được lắp đặt an toàn và vận hành đúng. Tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra lại định kỳ. Tiêu chuẩn này dùng cho hệ thống PV nối lưới không sử dụng bộ tích trữ năng lượng (ví dụ như acquy) hoặc hệ thống lại. Tiêu chuẩn này được sử dụng bởi các nhà thiết kế và người lắp đặt hệ thống PV mặt trời nối lưới như một hình mẫu để cung cấp tài liệu hiệu quả cho khách hàng. Bằng cách chi tiết các thử nghiệm nghiệm thu và tiêu chí kiểm tra dự kiến, tiêu chuẩn này cũng hỗ trợ trong việc xác nhận/kiểm tra hệ thống PV nối lưới sau khi lắp đặt và cho việc tái kiểm tra, bảo trì hoặc cải tạo sau này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11855-1:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Hệ thống quang điện (PV). Yêu cầu thử nghiệm, tài liệu và bảo trì. Phần 1: Hệ thống nối lưới. Tài liệu, thử nghiệm nghiệm thu và kiểm tra
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3935/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems - Documentation, commissioning tests and inspection
  • Tương đương/Adoption: IEC 62446-1:2016
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/4B11C8CF3A2385D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page