TCVN 11863-2017-ISO - Phương Pháp Thống Kê Đánh Giá Độ Không Đảm Bảo

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 3, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11863-2017-ISO - Phương Pháp Thống Kê Đánh Giá Độ Không Đảm Bảo - Hướng Dẫn Đánh Giá Độ Không Đảm Bảo Sử Dụng Thiết Kế Chéo Hai Yếu Tố
  Ứớc lượng độ không đảm bảo thường đòi hỏi ước lượng và kết họp sau đó các độ không đảm bảo phát sinh từ biến động ngẫu nhiên. Biến động ngẫu nhiên như vậy có thể phát sinh trong một thực nghiệm cụ thể ờ điều kiện lặp lại hoặc trong một phạm vỉ các điều kiện rộng hơn. Biến động trong điều kiện lặp lại thường được mô tả như lả độ lệch chuẩn hoặc hệ số biến động lặp lại; độ chụm trong các điều kiện thay đổi rộng hơn thường được gọi là độ chụm trung gian hoặc độ tái lập. Thiết kế thực nghiệm phổ biến nhất để ƯỚC lượng các thành phần phương sai dài hạn và ngắn hạn là thiết kế lồng cân bằng truyền thống thuộc loại quy định trong TCVN 6910-2 (ISO 5725-2).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11863:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Phương pháp thống kê đánh giá độ không đảm bảo. Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo sử dụng thiết kế chéo hai yếu tố
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-28, 3761/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Statistical methods of uncertainty evaluation -- Guidance on evaluation of uncertainty using two-factor crossed designs
  • Tương đương/Adoption: ISO/TS 17503:2015
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/8004B21520A7109
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page