TCVN 11865-1-2017-ISO - Khía Cạnh Thống Kê Của Lấy Mẫu Vật Liệu Dạng Đống - Phần 1 Nguyên Tắc Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 3, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11865-1-2017-ISO - Khía Cạnh Thống Kê Của Lấy Mẫu Vật Liệu Dạng Đống - Phần 1 Nguyên Tắc Chung
  Tiêu chuẩn này đưa ra nguyên tắc chung cho việc áp dụng và xử (ỷ thống kê việc lẩy mẫu vật Rệu dạng đống. Tiêu chuẩn này cũng cung cấp hướng dẫn chung và các vi dụ đẻ ước lượng phương sai cần thiết cũng như kiểm tra độ chụm vả độ chệch khi nghiên cứu giá tri trung bỉnh của một đặc trưng chát lượng. Ngoái ra, tiêu chuẩn nảy đưa ra thững tin liên quan đến việc phân tích thống kê dữ liệu chuỗi, bằng cách sử dụng biểu đồ phương sai vả biểu đồ tương quan.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11865-1:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống. Phần 1; Nguyên tắc chung
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-28, 3761/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Statistical aspects of sampling from bulk materials -- Part 1: General principles
  • Tương đương/Adoption: ISO 11648-1:2003
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/C28E0EE68AC3762
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page