TCVN 11865-2-2017-ISO - Khía Cạnh Thống Kê Của Lấy Mẫu Vật Liệu Dạng Đống - Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 3, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11865-2-2017-ISO - Khía Cạnh Thống Kê Của Lấy Mẫu Vật Liệu Dạng Đống - Phần 2 Lấy Mẫu Vật Liệu Dạng Hạt
  Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp cơ bản đối với lấy mẫu vật liệu đống dạng hạt (như quặng, khoáng chất cô đặc, than đá, hóa chất công nghiệp dạng bột và dạng hạt, và các sản phẩm nông nghiệp như ngũ cóc) từ dòng nguyên liệu chuyền động vá tình trạng tĩnh, bao gồm cả láy mẫu băng chuyền dừng, để cung cấp mẫu cho việc đo một hoặc nhiều biến số theo cách thức không chệch và với độ chụm đặc biệt. Các biến được đo bằng phân tích hóa học và/hoặc thử vật lý. Các phương pháp lấy mẫu áp dụng được cho vật liệu này đòi hỏi việc kiềm tra đẻ xác nhận sự phù họp với quy định kỹ thuật của sản phẩm hoặc yêu càu của hợp đồng, đề tính giá trị trung binh lô của đại lượng đo được làm cơ
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11865-2:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống. Phần 2: Lấy mẫu vật liệu dạng hạt
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-28, 3761/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 2: Sampling of particulate materials
  • Tương đương/Adoption: ISO 11648-2:2001
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/2CA519266331264
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page