TCVN 11921-4-2017 - Phụ Gia Thực Phẩm - Các Hợp Chất Cellulose - Phần 4 Ethyl Cellulose

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 22, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11921-4-2017 - Phụ Gia Thực Phẩm - Các Hợp Chất Cellulose - Phần 4 Ethyl Cellulose
  TCVN 11921-4:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 13 (2012) Ethyl Cellulose;
  TCVN 11921-4:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; Tiêu chuẩn này áp dụng đối với Ethyl Cellulose được sử dụng làm phụ gia thực phẩm.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11921-4:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Phụ gia thực phẩm. Các hợp chất cellulose. Phần 4: Ethyl cellulose
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3902/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Food aditives. Cellilose derivatives. Part 4: Ethyl cellulose
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/E5332E8DFC675EF
   

Share This Page