TCVN 11930-2017 - Công Nghệ Thông Tin - Các Kỹ Thuật An Toàn - Yêu Cầu Cơ Bản

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 6, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11930-2017 - Công Nghệ Thông Tin - Các Kỹ Thuật An Toàn - Yêu Cầu Cơ Bản Về An Toàn Hệ Thống Thông Tin Theo Cấp Độ
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản vè an toàn hộ thống thững tin theo cấp độ. bao gồm hai nhóm: yêu càu quản lý và yêu cầu kỹ thuật. Nhóm các yêu cầu quản lý là cơ sở để cơ quan, tổ chức xây di/ng chinh sách, quy trinh quản lý an toàn thông tín cho hệ thống của minh trong quá trình thiết ké, xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng. Nhóm yêu cầu kỹ thuật là cơ sở để cơ quan, tổ chức thiết kế, thiết lặp cấu hình hệ thống trong quá trinh xây dựng hộ thống thông tin.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11930:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-09-25, 2582/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Information technology.Security techniques. Basic requirements for securing information system according to security levels
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/612B05A10D54618
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page