TCVN 11935-2-2018 - Sơn Và Vecni - Vật Liệu Phủ Và Hệ Phủ Cho Gỗ Ngoại Thất - Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Feb 27, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11935-2-2018 - Sơn Và Vecni - Vật Liệu Phủ Và Hệ Phủ Cho Gỗ Ngoại Thất - Phần 2 Yêu Cầu Chất Lượng
  Tiêu chuẩn này quy định tiêu chí chất lượng cho hệ phủ trên gỗ ngoại thất. Yêu cầu chất lượng được quy định theo ba mục đích sử dụng (xác định trong TCVN 11935-1 (EN 927-1)) dựa trên hai phép thử bắt buộc là thứ thời tiết tự nhiên tiến hành theo TCVN 11935-3 (EN 927-3), và thử độ thấm nước theo TCVN 11935-5 (EN 927-5). Các phép thử tùy chọn khác (không bắt buộc) được liệt kê trong bảng có thể được sử dụng với nhà cung cấp hoặc sử dụng cho những mục đích kỹ thuật nhằm cung cấp thông tin bổ sung, phục vụ cho định dạng tiêu chuẩn hóa và các khía cạnh khác về chất lượng liên quan đến những tình huống cụ thể.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 11935-2:2018
  • Tiêu đề tiếng Việt: Sơn và vecni. Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất. Phần 2: Yêu cầu chất lượng
  • Tiêu đề tiếng Anh: Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Part 2:performance specification
  • Năm ban hành: 2018
  • Tương đương: EN 927-2:2014
  • Mô tả: TCVN 11935-2:2018
  • Số trang: 16
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/2D9C3B130F7C582
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page