TCVN 11973-2017-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Quá Trình Chuyển Đổi Và Di Trú Các Hồ Sơ Số

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 19, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11973-2017-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Quá Trình Chuyển Đổi Và Di Trú Các Hồ Sơ Số
  Tiêu chuẩn này hướng dẫn việc chuyển đổi các hồ sơ từ một định dạng sang định dạng khác và di trú các hồ sơ từ một cấu hình phần cứng hoặc phần mềm sang cấu hình khác. Tiêu chuẩn chứa các yêu cầu quản lý hồ sơ được áp dụng, khuôn khổ tổ chức và kinh doanh để thực hiện quá trình chuyển đổi và di trú, vấn đề hoạch định công nghệ, và giám sát/kiểm soát cho quá trình này. Tiêu chuẩn cũng xác định các bước, các thành phần và các phương pháp cụ thể đối với mỗi quá trình, bao gồm các chủ để như quy trình làm việc, kiểm tra, kiểm soát phiên bản và xác nhận. Việc xây dựng tiêu chuẩn này dựa vào tài liệu viện dẫn (13). Với tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng, nhiều hồ sơ dạng số, đôi khi, sẽ cần phải được chuyển đổi từ một định dạng sang định dạng khác, hoặc di trú từ một hệ thống sang hệ thống khác để đảm bảo khả năng truy cập và xử lý tiếp tục của chúng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11973:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thông tin và tư liệu. Quá trình chuyển đổi và di trú các hồ sơ số
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3857/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Information and documentation -- Digital records conversion and migration process
  • Tương đương/Adoption: ISO 13008:2012
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3412E070140594F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page