TCVN 11974-2017-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Lược Đồ Cho Thông Tin Vốn Tư Liệu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 19, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 11974-2017-ISO - Thông Tin Và Tư Liệu - Lược Đồ Cho Thông Tin Vốn Tư Liệu
  Lược đồ cho thông tin vốn tư liệu được thiết kế để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin về vốn tư liệu của các nguồn tin trong các kho lưu trữ, các thư viện và tổ chức liên quan để đáp ứng các truy vấn trực tiếp. Lược đồ này cũng có thể áp dụng cho vốn tư liệu của các tổ chức văn hoá, ví dụ các đối tượng bảo tàng. Thông tin có trong lược đồ này bao gồm phạm vi vốn tư liệu, tính sẵn có, chính sách và điều kiện sẵn có và quyền truy cập. Khả năng báo cáo về thông tin sử dụng lịch sử là phần thứ yếu, tùy chọn của lược đồ này. Tiêu chuẩn này được thiết kế để bao quát tất cả các loại nguồn tin, vật lý và điện tử, tất cả các loại định dạng nguồn như văn bản in, hình ảnh, tư liệu ghi âm, video, phương tiện và nguồn tin điện tử được xuất bản hoặc phát hành một lần, ví dụ các chuyên khảo hoặc tài liệu được xuất bản nhiều kỳ hoặc trong một phần.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 11974:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thông tin và tư liệu. Lược đồ cho thông tin vốn tư liệu
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3857/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Information and documentation -- Schema for holdings information
  • Tương đương/Adoption: ISO 20775:2009
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/31A0CC9F4FE9CA9/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page