TCVN 12005-1-2017-ISO - Sơn Và Vec Ni - Đánh Giá Sự Suy Biến Của Lớp Phủ - Ký Hiệu Số Lượng, Kích Cỡ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 18, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12005-1-2017-ISO - Sơn Và Vec Ni - Đánh Giá Sự Suy Biến Của Lớp Phủ - Ký Hiệu Số Lượng, Kích Cỡ Của Khuyết Tật Và Mức Biến Đổi Đồng Nhất Về Ngoại Quan - Phần 1 Giới Thiệu Chung Và Hệ Thống Ký Hiệu
  Tiêu chuẩn này xác định hệ thống ký hiệu số lượng, kích cỡ của các khuyết tật, mức biến đổi về ngoại quan của lớp phủ và trình bày những nguyên tắc chung của hệ thống được sử dụng trong các phần của bộ TCVN 12005 (ISO 4628). Hệ thống này đặc biệt được sử dụng đối với các khuyết tật gây ra bởi già hóa, phong hóa và đối với những biến đổi đồng nhất, ví dụ ngả màu vàng. Các phần khác của bộ TCVN 12005 (ISO 4628) đưa ra các chuẩn hình ảnh hoặc các phương thức khác để đánh giá các loại khuyết tật cụ thể. Sử dụng các chương trình đánh giá hiện có làm cơ sở đánh giá càng nhiều càng tốt. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng để đánh giá các khuyết tật không được nêu trong các phần khác của bộ TCVN 12005 (ISO 4628).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 12005-1:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Sơn và vecni. Đánh giá sự suy biến của lớp phủ. Ký hiệu số lượng, kích cỡ của khuyết tật và mức biến đổi đồng nhất về ngoại quan. Phần 1: Giới thiệu chung và hệ thống ký hiệu
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Paints and varnishes -- Evaluation of degradation of coatings -- Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance -- Part 1: General introduction and designation system
  • Tương đương/Adoption: ISO 4628-1:2016
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/F2A02C36BFF8681
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page