TCVN 12007-2017-ISO - Ống Mềm Và Hệ Ống Cao Su Và Chất Dẻo Dùng Cho Hệ Thống Phân Phối Nhiên Liệu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 21, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12007-2017-ISO - Ống Mềm Và Hệ Ống Cao Su Và Chất Dẻo Dùng Cho Hệ Thống Phân Phối Nhiên Liệu Đã Xác Định - Quy Định Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu đối với ba dạng ống mềm ờ hai loại và hai nhóm hệ ống được sử dụng để phân phối nhiên liệu đã xác định, bao gồm cả nhiên liệu chứa oxy (nhiên liệu oxygenat) (lên đến tối đa là 15 % hợp chất chứa oxy). Các hệ ống dùng để sử dụng ờ nhiệt độ môi trường từ -30 °c đến +55 °c đối với nhóm nhiệt độ bình thường và từ -40 °c đến +55 °c đối với nhóm nhiệt độ thấp ờ áp suất làm việc đến 16 bar (1,6 MPa).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 12007:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Ống mềm và hệ ống cao su và chất dẻo dùng cho hệ thống phân phối nhiên liệu đã xác định. Quy định kỹ thuật
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Rubber and plastic hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing systems -- Specification
  • Tương đương/Adoption: ISO 5772:2015
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/C9B7DB8EA247E73
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page