TCVN 12021-2017-ISO - Bảo Vệ Bức Xạ - Hướng Dẫn Đánh Giá Độ Không Đảm Bảo Đo Trong Đo Liều Xử Lý

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 21, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12021-2017-ISO - Bảo Vệ Bức Xạ - Hướng Dẫn Đánh Giá Độ Không Đảm Bảo Đo Trong Đo Liều Xử Lý Bức Xạ
  Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng các khái niệm được mô tả trong TCVN 9595-3 (ISO/IEC 98-3) Độ không đảm bảo đo - Phần 3: Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995) để đánh giá độ không đảm bảo đo trong đo liều hấp thụ xử lý bức xạ. Các phương pháp được đưa ra để xác định, ước lượng và đánh giá các thành phần của độ không đảm bảo đo liên quan đến việc sử dụng các hệ thống đo liều và để tính toán độ không đảm bảo đo tiêu chuẩn tổng hợp và độ không đảm bảo đo mở rộng của kết quả đo liều dựa trên phương pháp luận của TCVN 9595-3 (ISO/IEC 98-3).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 12021:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Bảo vệ bức xạ. Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo trong đo liều xử lý bức xạ
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3955/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Guide for estimation of measurement uncertainty in dosimetry for radiation processing
  • Tương đương/Adoption: ISO/ASTM 51707:2015
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/66F6D19B12B7485
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page