TCVN 12029-2018 - Phát Thải Nguồn Tĩnh - Xác Định Lưu Lượng Thể Tích Và Vận Tốc Khí Ống Khói

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Mar 1, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12029-2018 - Phát Thải Nguồn Tĩnh - Xác Định Lưu Lượng Thể Tích Và Vận Tốc Khí Ống Khói (Trong Ống Pitot Kiểu S)
  Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định tốc độ trung bình và lưu lượng thể tích của một dòng khí. Phương pháp này không áp dụng cho các vị trí đo không đáp ứng các tiêu chí của TCVN 11303:2016 (EPA method 1). Ngoài ra, không được sử dụng phương pháp này để đo trực tiếp trong dòng khí xoáy hoặc rối. Khi tồn tại các điều kiện không thể chấp nhận được, thì các quy trình thay thế phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, và sử dụng để đưa ra các phép xác định tốc độ dòng chảy chính xác. Ví dụ về các quy trình thay thế là: (1) lắp đặt cánh quạt thẳng; (2) tính toán hệ số tỷ lượng tổng lưu lượng thể tích, hoặc (3) chuyển đến vị trí đo khác tại đó các dòng khí là chấp nhận được.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 12029:2018
  • Tiêu đề tiếng Việt: Phát thải nguồn tĩnh. Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống pitot kiểu S) Phát thải nguồn tĩnh. Xác định lưu lượng thể tích và vận tốc khí ống khói (trong ống pitot kiểu S)
  • Tiêu đề tiếng Anh: Determination of stack gas velocity and volumetric flow rate (Type S pitot tube)
  • Năm ban hành: 2018-05-22,1385/QĐ-BKHCN
  • Mô tả: TCVN 12029:2018
  • Số trang: 25
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/CC6A688EF9A845F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page