TCVN 12047-1-2017-ISO - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Thành Phần Và Độ Không Đảm Bảo

Discussion in 'Công Nghệ Hóa Chất' started by nhandang123, Jan 19, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12047-1-2017-ISO - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Thành Phần Và Độ Không Đảm Bảo Kèm Theo Bằng Phương Pháp Sắc Ký Khí - Phần 1 Hướng Dẫn Chung Và Tính Toán Thành Phần
  Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp phân tích khí thiên nhiên và các phương pháp để tính toán các phần mol của cấu tử và độ không đảm bảo. Tiêu chuẩn này được áp dụng để xác định H2, He, O2, N2, CO2 và các hỵdrocacbon, hoặc là theo từng cấu tử đơn lẻ hoặc là nhóm, ví dụ tất cả các hydrocacbon trên Cs, được xác định là Ce- Phương thức này là thích hợp với giải của các ứng dụng cuối cùng, bao gồm hiệu chuẩn các hỗn hợp khí và cung cấp dữ liệu thành phần khí thiên nhiên và độ không đảm bảo được sử dụng trong tính toán nhiệt trị và các tính chất vật lý bổ sung khác của khí.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 12047-1:2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Khí thiên nhiên. Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí. Phần 1: Hướng dẫn chung và tính toán thành phần
  • Tiêu đề tiếng Anh: Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography. Part 1: General guidelines and calculation of composition
  • Năm ban hành: 2017-12-20, 3623/QĐ-BKHCN
  • Thay thế:
  • Tương đương: ISO 6974-1:2012 và đính chính kỹ thuật 1:2012
  • Mô tả: TCVN 12047-1:2017
  • Số trang: 54
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/6180EE8B1335F5C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page