TCVN 12047-2-2017-ISO - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Thành Phần Và Độ Không Đảm Bảo

Discussion in 'Công Nghệ Hóa Chất' started by nhandang123, Jan 19, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12047-2-2017-ISO - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Thành Phần Và Độ Không Đảm Bảo Kèm Theo Bằng Phương Pháp Sắc Ký Khí - Phần 2 Tính Độ Không Đảm Bảo
  Bộ TCVN 12047 (ISO 6974) mô tả các phương pháp phân tích khí thiên nhiên và các phương pháp để tính toán các phần mol cấu tử và độ không đảm bảo. Bộ TCVN 12047 (ISO 6974) được áp dụng để xác định H2, He, O2, N2, CO2 và các hydrocacbon, hoặc là các cấu tử đơn lẻ hoặc là một nhóm, ví dụ tất cả các hydrocacbon trên C5, được xác định là Ce. Phương thức này là thích hợp với giải của các ứng dụng cuối cùng, bao gồm hiệu chuẩn các hỗn hợp khí và cung cấp dữ liệu thành phần khí thiên nhiên và độ không đảm bảo được sử dụng trong tính toán nhiệt trị và các tính chất vật lý bổ sung khác của khí. Các chi tiết của những ứng dụng cuối cùng này được cung cấp trong TCVN 12047-3 (ISO 6974-3) và những phần tiếp theo của bộ TCVN 12047 (ISO 6974).
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 12047-2:2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Khí thiên nhiên. Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí. Phần 2: Tính độ không đảm bảo
  • Tiêu đề tiếng Anh: Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography. Part 2: Uncertainty calculations
  • Năm ban hành: 2017-12-20, 3623/QĐ-BKHCN
  • Thay thế:
  • Tương đương: ISO 6974-2:2012
  • Mô tả: TCVN 12047-2:2017
  • Số trang: 21
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/7654BC2E1BD398F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page