TCVN 12047-3-2017-ISO - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Thành Phần Và Độ Không Đảm Bảo

Discussion in 'Công Nghệ Hóa Chất' started by nhandang123, Jan 19, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12047-3-2017-ISO - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Thành Phần Và Độ Không Đảm Bảo Kèm Theo Bằng Phương Pháp Sắc Ký Khí - Phần 3 Xác Định Hydro, Heli, Oxy, Nitơ, Cacbon Dioxit Và Các Hydrocacbon Lên Đến C8 Sử Dụng Hai Cột Nhồi
  Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp chính xác và tin cậy để phân tích khí thiên nhiên, cho phép xác định thành phần của khí thiên nhiên. Dữ liệu thành phần nhận được sử dụng để tính nhiệt trị, tỷ khối và chỉ số Wobbe. Phương pháp này yêu cầu sử dụng hai cột, được đưa vào một hoặc hai sắc ký khí. Các thành phần rửa giày của cột thứ nhất được phát hiện bởi detector dẫn nhiệt (TCD). Các thành phần rửa giải của cột thứ hai được phát hiện lần lượt bởi TCD và detector ion hóa ngọn lửa (FID).
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 12047-3:2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Khí thiên nhiên. Xác định thành phần với độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí. Phần 3: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbondioxit và các hydrocacbon lên đến C8 sử dụng hai cột nhồi.
  • Tiêu đề tiếng Anh: Natural gas. Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography. Part 3: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two packed columns
  • Năm ban hành: 2017-12-20, 3623/QĐ-BKHCN
  • Thay thế:
  • Tương đương: ISO 6974-3:2000
  • Mô tả: TCVN 12047-3:2017
  • Số trang: 19
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/4807CA51E022683
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page