TCVN 12047-6-2017-ISO - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Thành Phần Và Độ Không Đảm Bảo Kèm Theo

Discussion in 'Công Nghệ Hóa Chất' started by nhandang123, Jan 19, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12047-6-2017-ISO - Khí Thiên Nhiên - Xác Định Thành Phần Và Độ Không Đảm Bảo Kèm Theo Bằng Phương Pháp Sắc Ký Khí - Phần 6 Xác Định Hydro, Heli, Oxy, Nitơ, Cacbon Dioxit Và Các Hydrocacbon C1 Đến C8 Sử Dụng Ba Cột Mao Quản
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký khí sử dụng ba cột mao quản để xác định định lượng hàm lượng của heli, hydro, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon từ C1 đến C8 trong các mẫu khí thiên nhiên. Phương pháp này có thể áp dụng đối với phép phân tích khí có chứa các thành phần trong giải phần mol được nêu trong Bảng 1 và được sử dụng phổ biến trong ứng dụng phòng thử nghiệm. Những dải này không đại diện các giới hạn phát hiện, mà đại diện cho những giới hạn có độ chụm của phương pháp đã công bố áp dụng. Mặc dù một hoặc nhiều của tử trong mẫu có thể không phát hiện được nhưng vẫn có thể áp dụng phương pháp này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 12047-6:2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Khí thiên nhiên. Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí. Phần 6: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon C1 đến C8 sử dụng ba cột mao quản
  • Tiêu đề tiếng Anh: Natural gas. Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Part 6: Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns
  • Năm ban hành: 2017-12-20, 3623/QĐ-BKHCN
  • Thay thế:
  • Tương đương: ISO 6974-6:2002
  • Mô tả: TCVN 12047-6:2017
  • Số trang: 21
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/9AAADB34AB2BA0B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page