TCVN 12054-2017 - Quy Trình Hướng Dẫn Giám Định Bằng Mắt Thường Lô Hàng Thực Phẩm Đóng Hộp

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Feb 24, 2019.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12054-2017 - Quy Trình Hướng Dẫn Giám Định Bằng Mắt Thường Lô Hàng Thực Phẩm Đóng Hộp Về Các Khuyết Tật Không Được Chấp Nhận
  Sự an toàn của thực phẩm đóng hộp được đảm bảo chủ yếu bằng việc áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong quá trình sản xuất, chế biến và xử lý hộp ở cơ sở chế biến, bảo quản và phân phối sản phẩm cuối cùng. Khi nghi ngờ tính an toàn hoặc khả năng chấp nhận lô hàng thực phẩm đóng hộp thì hành động đầu tiên là cần xác minh rằng GMP đã được tuân thủ. Tuy nhiên, có những trường hợp, ví dụ, trong thương mại quốc tế, khi nghi ngờ tính an toàn hoặc khả năng chấp nhận lô hàng nhưng không sẵn có các bằng chứng về sự đảm bảo việc tuân thủ GMP. Trong trường hợp như vậy, tốt nhất là có một chuyên gia về đồ hộp để đánh giá khả năng chấp nhận hoặc tính an toàn của lô hàng bằng cách cả kiểm tra và tham chiếu mọi tài liệu cần thiết có sẵn liên quan đến chế biến, vận chuyển v.v...
  • Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 12054:2017
  • Tiêu đề tiếng Việt: Quy trình hướng dẫn giám định bằng mắt thường lô hàng thực phẩm đóng hộp về các khuyết tật không được chấp nhận
  • Tiêu đề tiếng Anh: Guideline procedures for the visual inspection of lots of canned foods for unacceptable defects
  • Năm ban hành: 2017
  • Tương đương: CAC/GL 17-1993
  • Mô tả: TCVN 12054:2017
  • Số trang: 13
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/05B9C1BC675E78A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page