TCVN 12080-2017-ISO - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Các Hydrocacbon Béo Trong Dầu Thực Vật

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 12, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12080-2017-ISO - Dầu Mỡ Động Vật Và Thực Vật - Xác Định Các Hydrocacbon Béo Trong Dầu Thực Vật
  Dầu khoáng có thể chứa các n-alkan lên đến 60 nguyên tố carbon mà không có số carbon lẻ chiếm ưu thế. Sắc ký đồ của dầu khoáng thu được bằng phương pháp này được đặc trưng bởi pic rộng do có mặt hỗn hợp phức chất của các hydrocarbon phân nhánh bão hòa và các hydrocarbon vòng. Các loại dầu khoáng có độ sánh trung bình và thấp được đặc trưng bời hỗn hợp phức chất có độ dài mạch trong khoảng từ C10 đến C25; trong khi dầu khoáng có độ sanh cao cho thấy hỗn hợp phức chất có điểm giữa quanh chiều dài mạch C30 p). ủy ban chuyên gia quốc tế về Phụ gia thực phẩm (JECFA) của tổ chức FAO/WHO đã đưa ra một vài ADI cho dầu khoáng (2002) chia độ sánh của dầu khoáng trung bình-thấp thành ba phân lớp khác nhau phụ thuộc vào điểm độc tố. Phương pháp này không để phân biệt giữa các lớp khác nhau.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 12080:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Dầu mỡ động vật và thực vật. Xác định các hydrocacbon béo trong dầu thực vật
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3834/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Animal and vegetable fats and oils -- Determination of aliphatic hydrocarbons in vegetable oils
  • Tương đương/Adoption: ISO 17780:2015
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/AC0117D62BD6ADB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page