TCVN 12108-5-2017-ISO - Thiết Kế Ecgônômi Các Trung Tâm Điều Khiển - Phần 5 Hiển Thị Và Điều Khiển

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 18, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12108-5-2017-ISO - Thiết Kế Ecgônômi Các Trung Tâm Điều Khiển - Phần 5 Hiển Thị Và Điều Khiển
  Tiêu chuẩn này định nghĩa các nguyên tắc và yêu cầu cụ thể được áp dụng khi tiến hành xác định những màn hình và thiết bị điều khiển phù hợp nhất đối với các chức năng của phòng điều khiển. Do vậy, việc áp dụng tiêu chuẩn này chắc chắn sẻ đem lại lợi ích cho những người làm công tác vận hành, các công ty vận hành, những người làm công tác mua sắm thiết bị, các nhà thiết kế giao diện và các công ty sản xuất và gia công như được nêu ra dưới đây: Những người làm công tác vận hành và các công ty vận hành Việc trao đổi thông tin giữa người vận hành và thiết bị sẽ thống nhất hơn xuyên suốt các nhà máy mà tại đó tiêu chuẩn được áp dụng. Điều này có thể giảm bớt gánh nặng về đào tạo và tạo điều kiện cho việc luân chuyển công việc. Căng thẳng của người vận hành và những lỗi của người vận hành do ảnh hưởng của tình huống, có thể được giảm bớt, từ đó tăng hiệu suất làm việc của người vận hành và sự thỏa mãn trong công việc.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 12108-5:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển. Phần 5: Hiển thị và điều khiển
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3943/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Ergonomic design of control centres -- Part 5: Displays and controls
  • Tương đương/Adoption: ISO 11064-5:2008
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/FE8F14B98794EA0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page