TCVN 12142-5-2017-ISO - Thép Nhiệt Luyện, Thép Hợp Kim Và Thép Dễ Cắt - Phần 5 Thép Thấm Nitơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 20, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12142-5-2017-ISO - Thép Nhiệt Luyện, Thép Hợp Kim Và Thép Dễ Cắt - Phần 5 Thép Thấm Nitơ
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp đối với:
  - Các bán thành phim, ví dụ các phối thép lớn, phôi thép nhỏ, phôi dạng dẹt (xem chú thích 1),
  - Các thanh (xem chú thích 1),
  - Thanh đẻ kéo dây,
  - Thép tấm cán nóng (xem chú thích 2), và
  - Các vật rèn bằng búa (xem chú thích 1), được chế tạo từ các thép thắm nitơ liệt kê trong Bảng 3 và được cung cấp ở một trong các điều kiện nhiệt luyện đã cho đối với các loại sản phẩm khác nhau trong Bảng 1, các háng 2 đến 5 vồ ở một trong các trạng thái bề mặt đã cho trong Bảng 2.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 12142-5:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt. Phần 5: Thép thấm nitơ
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29, 3987/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels -- Part 5: Nitriding steels
  • Tương đương/Adoption: ISO 683-5:2017
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/B4239085F0C3909
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page