TCVN 12180-3-2017-ISO - Hướng Dẫn Sử Dụng Nước Thải Đã Xử Lý Cho Các Dự Án Tưới - Phần 3

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 12, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12180-3-2017-ISO - Hướng Dẫn Sử Dụng Nước Thải Đã Xử Lý Cho Các Dự Án Tưới - Phần 3 Các Hợp Phần Của Dự Án Tái Sử Dụng Cho Tưới
  Tiêu chuẩn này đề cập các hợp phần của hệ thống cần thiết để sử dụng nước thải đã xừ lý (TWW) cho tưới có liên quan đến các hệ thống tưới hở và tưới có áp khác nhau đặc biệt lả tưới nhò giọt vi phương pháp này đại diện cho phương pháp hiệu quà về phân phối vả tiết kiệm nước. Mặc dù thực tế cho thấy chát lượng nước và quá trình lọc TWW sừ dụng cho tưới nhò giọt là quan trọng, các hệ thống tưới hở thường thông dụng hơn và được sử dụng nhiều hơn tưởi bằng TWW và do đó hệ thống tưởi hờ được đề cập trong tiêu chuẩn này.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN 12180-3:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Hướng dẫn sử dụng nước thải đã xử lý cho các dự án tưới. Phần 3: Các hợp phần của dự án tái sử dụng cho tưới
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29,3970/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects -Part 3: Components of a reuse project for irrigation
  • Tương đương/Adoption: ISO 16075-3:2015
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/EF08B2F11658466
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page