TCVN 12199-2-2018 - Đặc Tả Dữ Liệu Của Đối Tượng Trong Quy Trình Lưu Trữ Hồ Sơ Phân 2-Các Quy Trình

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by bhanh8, Sep 26, 2014.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-1-10_12-1-7.png
  Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định các dữ liệu đặc tả trong quy trình lưu trữ hồ sơ Tiêu chuẩn này quy định về dữ liệu đặc tả cho các chức năng nghiệp vụ trong quy trình quản lý. Tiêu chuẩn kỹ thuật này có thể áp dụng cho việc truy cập; cập nhật, chỉnh sửa và trao đổi các hồ sơ không phụ thuộc vào định dạng. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống thông tin quản lý hồ sơ, bao gồm cả hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử của các tổ chức, đơn vị/cơ quan, doanh nghiệp.
  • TCVN 12199-2:2018 | ISO 23081-2:2009
  • Đặc Tả Dữ Liệu Của Đối Tượng Trong Quy Trình Lưu Trữ Hồ Sơ
  • Phần 2-Các Quy Trình Quản Lý
  • Recordkeeping metadata Standard - Part 2: Procedures
  • 47 Trang
  • File PDF-SCAN
  • Bộ Khoa Học & Công Nghệ
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1jhjlSXpSN8LzGB3XKlc19I31hhQWXgPJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 10, 2023

Share This Page