TCVN 12238-5-2018 - Cầu Chảy Cỡ Nhỏ - Phần 1 Hướng Dẫn Đánh Giá Chất Lượng Dây Chảy Cỡ Nhỏ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12238-5-2018 - Cầu Chảy Cỡ Nhỏ - Phần 1 Hướng Dẫn Đánh Giá Chất Lượng Dây Chảy Cỡ Nhỏ
  Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn cho các thử nghiệm để đánh giá chất lượng dây chảy cỡ nhỏ không phải là thứ nghiệm điển hình, đối với các trường hợp khi không có thỏa thuận hoàn chỉnh giữa người sử dụng và nhà chế tạo về cách áp dụng các thử nghiệm này. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn và các giới hạn thường áp dụng cho mục đích kiểm soát chất lượng quy mô lớn bởi người sử dụng và nhà chế tạo dây chảy cỡ nhỏ. Tiêu chuẩn này có hiệu lực cho quy mô lớn cỡ lô lớn hơn hoặc bằng 10 000. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các cơ lô nhỏ hơn, nếu cần.
  • Số hiệu: TCVN 12238-5:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Cầu chảy cỡ nhỏ. Phần 5: Hướng dẫn đánh giá chất lượng dây chảy cỡ nhỏ
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Miniature fuses. Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links
  • Số trang: 11
  • Năm ban hành: 2018-12-28, 4169/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: IEC 60127-5:2015
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Cầu chì và các thiết bị bảo vệ quá dòng
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/5AF5A8DD02CB0DC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page