TCVN 12294-2018-ISO - Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính - Giới Thiệu Bộ Tiêu Chuẩn TCVN 7790

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12294-2018-ISO - Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính - Giới Thiệu Bộ Tiêu Chuẩn TCVN 7790 (ISO 2859) Về Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Tính
  TCVN 12294:2018 thay thế TCVN 7790-10:2008.
  TCVN 12294:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 28590:2017.
  TCVN 12294:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  Tiêu chuẩn này giới thiệu chung về lấy mẫu chấp nhận định tính cũng như tóm tắt các chương trình, phương án lấy mẫu định tính được sử dụng trong các tiêu chuẩn TCVN 7790-1 (ISO 2859-1), TCVN 7790-2 (ISO 2859-2), TCVN 7790-3 (ISO 2859-3), TCVN 7790-4 (ISO 2859-4) và TCVN 7790-5 (ISO 2859-5), mô tả các loại hệ thống lấy mẫu định tính cụ thể. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra hướng dẫn về việc lựa chọn hệ thống kiểm tra thích hợp để sử dụng trong tình huống cụ thể.
  • Số hiệu: TCVN 12294:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Giới thiệu bộ tiêu chuẩn TCVN 7790 (ISO 2859) về lấy mẫu để kiểm tra định tính
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Sampling procedures for inspection by attributes. Introduction to the ISO 2859 series of standards for sampling for inspection by attributes
  • Số trang: 20
  • Năm ban hành: 2018
  • Tương đương: ISO 28590:2017
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Ứng dụng các phương pháp thống kê
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/E1B43301F9B4273
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page