TCVN 12347-2018 - Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản - Xác Định Hàm Lượng Metyl Thủy Ngân

Discussion in 'Công Nghệ Thực Phẩm' started by nhandang123, Aug 3, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12347-2018 - Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản - Xác Định Hàm Lượng Metyl Thủy Ngân Bằng Phương Pháp Sắc Ký Lỏng - Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử
  TCVN 12347:2018 được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo AOAC 990.04 Mercury (Methyl) in Seafood Liquid Chromatographic. Atomic Absorption Spectrophotometric Method;
  TCVN 12347:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu: TCVN 12347:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Thủy sản và sản phẩm thủy sản. Xác định hàm lượng metyl thủy ngân bằng phương pháp sắc kí lỏng - quang phổ hấp thụ nguyên tử
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Fish and fishery products. Determination of mercury (methyl) content by liquid chromatographic - atomic absorption spectrophotometric method
  • Số trang: 10
  • Năm ban hành: 2018-12-19, 3873/QĐ-BKHCN
  • Tương đương:
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Thủy sản và sản phẩm thủy sản
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/7C2884B40A4AE6C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page