TCVN 12388-1-2018-ISO - Phân Tích Cảm Quan - Hướng Dẫn Chung Đối Với Nhân Viên

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 5, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12388-1-2018-ISO - Phân Tích Cảm Quan - Hướng Dẫn Chung Đối Với Nhân Viên Phòng Đánh Giá Cảm Quan - Phần 1 Trách Nhiệm Của Nhân Viên
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào có kế hoạch thiết lập bộ phận để đánh giá cảm quan. Các khía cạnh chính cần được xem xét là:
  - trình độ học vấn, trình độ và năng lực chuyên môn của nhân viên, và
  - trách nhiệm của nhân viên tại ba cấp nhiệm vụ khác nhau: người quản lý cảm quan; người phân tích cảm quan hoặc người phụ trách hội đồng; nhân viên kỹ thuật trong hội đồng.
  • Số hiệu: TCVN 12388-1:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Phân tích cảm quan. Hướng dẫn chung đối với nhân viên phòng đánh giá cảm quan. Phần 1: Trách nhiệm của nhân viên
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Sensory analysis. General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory. Part 1: Staff responsibilities
  • Số trang: 13
  • Năm ban hành: 2018-12-28, 4174/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO 13300-1:2006
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Quản lý nguồn nhân lực Phân tích cảm quan
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/0D8C3BF66790B7A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page