TCVN 12425-2-2018-ISO - Hàn Và Các Quá Trình Liên Quan - Các Kiểu Chuẩn Bị Mối Nối - Phần 2

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Aug 5, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 12425-2-2018-ISO - Hàn Và Các Quá Trình Liên Quan - Các Kiểu Chuẩn Bị Mối Nối - Phần 2 Hàn Hồ Quang Dưới Lớp Trợ Dung Cho Thép
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các kiểu chuẩn bị mối nối đối với hàn hồ quang dưới lớp trợ dung với điện cực dạng dây (quá trình 121 theo TCVN 8524 (ISO 4063)) cho thép. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các vị trí hàn PA và PB theo TCVN 6364. Trong trường hợp sử dụng vị trí PC, cần có chuẩn bị đặc biệt. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các mối hàn thấu hoàn toàn. Đối với các mối hàn thấu một phần, các kiểu chuẩn bị mối nối, hình dạng và kích thước có thể khác so với các đề xuất được liệt kê nếu chúng được quy định trong tiêu chuẩn áp dụng liên quan hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
  • Số hiệu: TCVN 12425-2:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Hàn và các quá trình liên quan. Các kiểu chuẩn bị mối nối. Phần 2: Hàn hồ quang dưới lớp trợ dung cho thép
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Welding and allied processes. Types of joint preparation. Part 2: Submerged arc welding of steels
  • Số trang: 11
  • Năm ban hành: 2018-12-28, 4230/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO 9692-2:1998
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Quy trình hàn
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/797EFA497A16930
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page